U bevindt zich hier: Info & Service Zekerheden  
 INFO & SERVICE
Paspoort & Visa
Verzekeringen
Gezond op reis
Wijs op reis
Zekerheden
Reisadviezen
Vakantiebeoordelingen
Milieu
Reiswinkel
Bestemmingsinfo

ZEKERHEDEN

ANVR

ANVR
Reisondernemingen die zijn aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) bieden u zekerheid en kwaliteit als u op reis gaat. Ze houden zich aan de ANVR – Reisvoorwaarden (wederzijdse rechten en plichten van de reisorganisator en van u) en aan de ANVR – Boekingsvoorwaarden (bemiddelingsvoorwaarden van de reisagent die zowel u als de reisagent een duidelijke positie bieden). Zowel de ANVR Reis- als de Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen.


 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Stichting Garantiefonds Reisgelden

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt de vooruitbetaalde reisgelden van de vakantiegangers. Alles wat u boekt, uitgezonderd losse lijndiensttickets en huurovereenkomsten (bijvoorbeeld autohuur), is financieel gedekt door de SGR.


 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Dit fonds heeft ten doel de reizigers financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit.


 

Stichting Geschillencommissie Reizen

Stichting Geschillencommissie Reizen

Het kan voorkomen dat de tekortkoming, ook na bemiddeling van de reisleiding, niet naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt dan de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, dus niet aan de ANVR


Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Alle leden van het ANVR maken voor het vervoer per touringcar uitsluitend gebruik van Keurmerk Touringcarbedrijven, tenzij er onder strikte voorwaarden dispensatie is verleend.
Informatie over het Keurmerk vindt u op: www.sktb.nl


 

Thuiswinkel waarborg

Thuiswinkel waarborg
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt.
De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.